En data de 25/04/2013 s’ha publicat al BOPB (Butlletí oficial província de Barcelona) amb número d’expedient 12PL16044 la suspensió de l’atorgament de llicencies/comunicats d’activitats i obres, excepte aquelles que hagin iniciat la tramitació davant d’una EAC o aquelles que tinguin comunicat d’obres presentat, relatives als següents grups d’especialitats alimentaries regulats a l’Annex 1 de l’Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona:

 • A1.1 Alimentació en general (productes alimentaris diversos).
 • A1.2 Productes làctics.
 • A1.3 Congelats.
 • A1.5 Productes de regim i dietètica.
 • A2.1 Carnisseria/polleria.
 • A2.2 Cansaladeria/Xarcuteria.
 • A3.1 Fruites i hortalisses.
 • A4.1 Peix i marisc.
 • A4.2 Pesca salada.
 • A5.1 Pastisseria i rebosteria.
 • A4.2 Pesca salada.
 • A5.3 Despatx de pa.