ECOCERT IBERICA està reconeguda com a Entitat Col·laboradora de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria de prevenció d’incendis. En el marc de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

 

ECOCERT IBERICA realitza:

  • La verificació de compliment de les prescripcions establertes en la legislació aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis i les condicions imposades per l’administració.