Mitjançant l’estudi realitzat per ECOCERT IBERICA hem ajudat a l’empresa GESPESA en el seu objectiu de reduir l’excreció de nitrogen.

L’estudi realitzat per ECOCERT IBERICA, durant un període de més de 14 mesos, de control i presa de mostres a diferents explotacions ramaderes col·laboradores de l’empresa GEPESA, acord a l’ordre AAR/506/2010, ha permès l’obtenció del nivell 3b per la reducció de l’excreció nitrogen de més del 18%.