ECOCERT IBERICA comparteix el seu coneixement dins els seus àmbits d’especialització a través de programes de formació professionals.

Els nostres programes

Els nostres programes, enfocats a demandes concretes i globals, són elaborats per donar resposta a:

  • Interpretació de les normativa d’aplicació de les activitats.
  • Sistemes de gestió (medi ambient, qualitat, seguretat).