Mitjançant un control ambiental es verifica que en l’activitat d’un establiment es compleixin totes i cadascuna de les prescripcions i determinacions fixades per la legislació ambiental aplicables i, específicament, les assenyalades en l’autorització ambiental o en la llicència ambiental.

 

Acreditacions d’ECOCERT IBERICA

  • Acreditació atorgada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya segons el Decret 170/1999
  • Inscrita al registre d’Entitats Ambientals de Control del Departament de Territori i Sostenibilitat amb número de registre d’acreditació EAC-002-01
  • Inscrita al registre d’Unitats Tècniques de Verificació Ambiental amb número d’acreditació UTVA-003-05, per les tipologies d’activitats: Agrícoles i Ramaderes, Comercials i Serveis i Recreatives, Espectacles i Oci.