ECOCERT IBÉRICA com EAC pot realitzar:

  • Control d’emissions atmosfèriques pel que fa a gasos de combustió.
  • Presa de mostres i posterior anàlisi d’aigües residuals procedents dels punts d’abocament de les activitats dins del seu procés de legalització.