La nostra experiència i coneixements ens han permès desenvolupar estàndards rigorosos associats a la protecció de les persones i del medi ambient (ecoespais, cosmètics ecològics, detergents ecològics, comerç just, espais verds ecològics, fertilitzants).

Elaborats de forma concertada amb els professionals del sector i de representants dels consumidors, ofereixen un reconeixement als agents econòmics que adopten pràctiques més responsables.

 

ECOCERT IBERICA elabora estàndards privats

  • Concepció i elaboració d’estàndards privats per tal de garantir les base de qualitat, sostenibilitat i respecte del medi ambient de productes i/o serveis.