ECOCERT IBÉRICA disposa de l’acreditació per part de la Direcció General del Joc i d’Espectacles per desenvolupar les funcions que el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives atribueix a les entitats col·laboradores de l’Administració.

Principals funcions

  • Emissió informes tècnics
  • Certificacions
  • Actes de verificació
  • Control i inspecció

Acreditació de la idoneïtat i correcta instal·lació dels aparells i el funcionament adequat dels mecanismes de control automàtic d’aforament, així com dels limitadors de so.